پردازش داده های برداری و رستری در MATLAB
20%
تخفیف

آموزش پردازش داده های برداری (Shapefiles) و رستری در MATALB

در این دوره آموزشی کاربردی به بررسی نحوه فراخوانی داده های برداری و رستری در محیط MATLAB پرداخته شده است. همچنین ترسیم نمودار توزیع فراوانی مربوط به هر کدام از فیلدهای اطلاعاتی، ایجاد نقشه های موضوعی جذاب، استخراج خطوط توپوگرافی از روی DEM از ویژگی های بارز این بسته آموزشی می باشد.

16
80,000 تومان
پهنه بندی سیلاب در بستر GIS
16%
تخفیف

آموزش جامع پهنه بندی سیلاب در بستر GIS

5.00 1 رای
80,000 تومان

در این آموزش کاربردی، نحوه استخراج داده های هندسی مدل هیدرولیکی HEC-RAS در بستر GIS و با استفاده از اکستنشن HEC-GeoRAS شرح داده شده است. همچنین آموزش نحوه اجرای مدل هیدرولیکی HEC-RAS و پهنه بندی سیلاب در بستر GIS نیز یکی دیگر از ویژگی های این دوره می باشد.

156
80,000 تومان
10%
تخفیف

آموزش جامع و کاربردی بسته نرم افزاری کوانتوم GIS

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

در این دوره آموزشی جزئیات کامل مربوط به بسته نرم افزاری QGIS شرح داده شده است

24
180,000 تومان
آموزش جامع مدل HEC-RAS
30%
تخفیف

آموزش جامع و کاربردی مدل یک بعدی و دو بعدی HEC-RAS

3.00 1 رای
260,000 تومان

در این بسته آموزشی تمامی جزئیات مربوط به مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل یک بعدی و دو بعدی نرم افزار HEC-RAS و با پروژه های کاربردی ارائه شده است. این بسته آموزشی مجموعه ای بی نظیر از تمامی ویدئوهای آموزشی آکادمی هیدرولرنینگ با مدل HEC-RAS می باشد. با مطالعه این بسته آموزشی، کاربران می توانند به این مدل تسلط کامل پیدا کرده و برای مقاصد علمی و کاری خود از آن استفاده نمایند.

196
260,000 تومان
15%
تخفیف

آموزش جامع و کاربردی مدلسازی جریان با استفاده از مدلهای عددی دو و سه بعدی

در این بسته آموزشی جامع و کاربردی، جزئیات مدلسازی دو بعدی و سه بعدی با استفاده از مدلهای معروف FLOW-3D، FLUENT، CCHE2D و مدل HEC-RAS-2D ارائه شده است.

26
220,000 تومان

آموزش روندیابی سیلاب در مخزن سد با مدل بارش-رواناب HEC-HMS

1.50 2 رای
79,000 تومان

در این آموزش کاربردی علاوه بر تشریح ساختار روش پالس اصلاح شده، نحوه مدلسازی آن در مدل HEC-HMS و نیز نحوه ساخت یک مدل بارش-رواناب شرح داده شده است.

62
79,000 تومان

آموزش شبیه سازی دو بعدی و غیرماندگار سیلاب با مدل HEC-RAS 5

در این دوره آموزشی تمامی جزئیات مربوط به آماده سازی داده ها و مدلسازی دو بعدی با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 5 ارائه شده است.

52
75,000 تومان

آموزش شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از مدل AWBM در مقیاس روزانه

یکی از ساده ترین و کاربردی ترین مدلهای پیوسته که در سالهای اخیر در بخشهای مختلف دنیا به ویژه استرالیا مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، مدل AWBM می باشد که توسط موسسه CRCCH استرالیا برای شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه های آبریز توسعه داده شده است.

32
75,000 تومان

[productspage]