آموزش شبیه سازی دو بعدی و غیرماندگار سیلاب با مدل HEC-RAS 5

در این دوره آموزشی تمامی جزئیات مربوط به آماده سازی داده ها و مدلسازی دو بعدی با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 5 ارائه شده است.

50
75,000 تومان

آموزش نحوه تلفیق مدلسازی یک بعدی و دو بعدی با مدل HEC-RAS 5

در این دوره آموزشی جرئیات مربوط به نحوه مدلسازی یک بعدی و دو بعدی با استفاده از نسخه جدید مدل HEC-RAS 5 ارائه شده و با مشاهده این دوره کاربر میتواند اقدام به شبیه سازی دوبعدی پروژه خود نماید.

30
75,000 تومان