آموزش نحوه استخراج خودکار خصوصیات فیزیوگرافی با استفاده از Processing Modeler در محیط QGIS

در این دوره آموزشی جرئیات مربوط به ساخت یک مدل کاملا خودکار جهت استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوضه در محیط QGIS شرح داده شده است. با استفاده از این آموزش کاربر قادر خواهد بود تمامی فرآیندهای زمانبر را به صورت یک مدل خودکار تبدیل نموده و در کمترین زمان ممکن به انجام یک پروژه بپردازد.

2
20,000 تومان
پردازش داده های برداری و رستری در MATLAB
17%
تخفیف

آموزش پردازش داده های برداری (Shapefiles) و رستری در MATALB

در این دوره آموزشی کاربردی به بررسی نحوه فراخوانی داده های برداری و رستری در محیط MATLAB پرداخته شده است. همچنین ترسیم نمودار توزیع فراوانی مربوط به هر کدام از فیلدهای اطلاعاتی، ایجاد نقشه های موضوعی جذاب، استخراج خطوط توپوگرافی از روی DEM از ویژگی های بارز این بسته آموزشی می باشد.

1
60,000 تومان 50,000 تومان

استخراج نقشه توپوگرافی از روی تصاویر گوگل ارث

در این دوره آموزشی نحوه استخراج نقشه توپوگرافی از روی تصاویر ماهواره ای Google Earth و با استفاده از نرم افزار ArcGIS شرح داده شده است.

55
15,000 تومان
68%
تخفیف

بسته جامع آموزشهای نرم افزاری مهندسی آب

در این بسته آموزشی نکات و پروژه های بسیار ارزشمندی در زمینه مهندسی رودخانه، هیدرولیک، انتقال رسوب، مدلسازی شکست سد، برآورد آبشستگی پایه پلها، مدلسازی دوبعدی سیلاب، شبیه سازی سه بعدی جریان در محدوده سازه هایی همچون سرریزها، سیفون معکوس، پهنه بندی سیلاب در بستر GIS، استخراج مولفه های فیزیوگرافی در بستر GIS، آموزش مقدماتی و پیشرفته ArcGIS، آموزش جامع بسته نرم افزاری متن باز کوانتوم GIS(QGIS، ساخت نقشه های تحت وب، آشنایی با روشهای درونیابی در محیط GIS، شبیه سازی بارش-رواناب با مدل HEC-HMS، آشنایی با روشهای مختلف برآورد نفوذ و روندیابی سیلاب در رودخانه و مخزن سد و صدها آموزش مختلف ارائه شده است.

14
1,250,000 تومان 400,000 تومان