آموزش شبیه سازی دو بعدی و غیرماندگار سیلاب با مدل HEC-RAS 5

در این دوره آموزشی تمامی جزئیات مربوط به آماده سازی داده ها و مدلسازی دو بعدی با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 5 ارائه شده است.

50
75,000 تومان

استخراج نقشه توپوگرافی از روی تصاویر گوگل ارث

در این دوره آموزشی نحوه استخراج نقشه توپوگرافی از روی تصاویر ماهواره ای Google Earth و با استفاده از نرم افزار ArcGIS شرح داده شده است.

71
45,000 تومان