پهنه بندی سیلاب در بستر GIS
11%
تخفیف

آموزش جامع پهنه بندی سیلاب در بستر GIS

5.001 رای
40,000 تومان

در این آموزش کاربردی، نحوه استخراج داده های هندسی مدل هیدرولیکی HEC-RAS در بستر GIS و با استفاده از اکستنشن HEC-GeoRAS شرح داده شده است. همچنین آموزش نحوه اجرای مدل هیدرولیکی HEC-RAS و پهنه بندی سیلاب در بستر GIS نیز یکی دیگر از ویژگی های این دوره می باشد.

134
40,000 تومان
آموزش جامع مدل HEC-RAS
54%
تخفیف

آموزش جامع و کاربردی مدل یک بعدی و دو بعدی HEC-RAS

3.001 رای
170,000 تومان

در این بسته آموزشی تمامی جزئیات مربوط به مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل یک بعدی و دو بعدی نرم افزار HEC-RAS و با پروژه های کاربردی ارائه شده است. این بسته آموزشی مجموعه ای بی نظیر از تمامی ویدئوهای آموزشی آکادمی هیدرولرنینگ با مدل HEC-RAS می باشد. با مطالعه این بسته آموزشی، کاربران می توانند به این مدل تسلط کامل پیدا کرده و برای مقاصد علمی و کاری خود از آن استفاده نمایند.

162
170,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش مقدماتی و پیشرفته ArcGIS (با رویکرد کاربرد در مهندسی آب)

در این دوره آموزشی جامع مباحث مقدماتی و پیشرفته ArcGIS با رویکرد کاربرد در مهندسی آب و مطالعات هیدرولوژیکی، ارائه شده است.

52
100,000 تومان
68%
تخفیف

بسته جامع آموزشهای نرم افزاری مهندسی آب

در این بسته آموزشی نکات و پروژه های بسیار ارزشمندی در زمینه مهندسی رودخانه، هیدرولیک، انتقال رسوب، مدلسازی شکست سد، برآورد آبشستگی پایه پلها، مدلسازی دوبعدی سیلاب، شبیه سازی سه بعدی جریان در محدوده سازه هایی همچون سرریزها، سیفون معکوس، پهنه بندی سیلاب در بستر GIS، استخراج مولفه های فیزیوگرافی در بستر GIS، آموزش مقدماتی و پیشرفته ArcGIS، آموزش جامع بسته نرم افزاری متن باز کوانتوم GIS(QGIS، ساخت نقشه های تحت وب، آشنایی با روشهای درونیابی در محیط GIS، شبیه سازی بارش-رواناب با مدل HEC-HMS، آشنایی با روشهای مختلف برآورد نفوذ و روندیابی سیلاب در رودخانه و مخزن سد و صدها آموزش مختلف ارائه شده است.

22
400,000 تومان