آموزش مدلسازی انتقال رسوب در HEC-RAS

در این آموزش جامع و کاربردی تمامی جزئیات مربوط به مدلسازی انتقال رسوب با استفاده از مدل هیدرولیکی و یک بعدی HEC-RAS شرح داده شده است.

در صورت بروز هر گونه مشکل با آدرس زیر تماس حاصل نمائید تا شما را راهنمائی کنیم. چنانچه با خطای پرداخت روبرو شدید یکی از علتهای اصلی میتواند سرعت پائین اینترنت شما باشد. 

آکادمی هیدرولرنینگ
hydrolearninginfo@gmail.com

67
85,000 تومان