آموزش شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از مدل AWBM در مقیاس روزانه

یکی از ساده ترین و کاربردی ترین مدلهای پیوسته که در سالهای اخیر در بخشهای مختلف دنیا به ویژه استرالیا مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، مدل AWBM می باشد که توسط موسسه CRCCH استرالیا برای شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه های آبریز توسعه داده شده است.

32
75,000 تومان

استخراج منحنی حجم-ارتفاع در ArcGIS و مدل دوبعدی HEC-RAS 5

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

منحنی حجم-ارتفاع (Storage-Elevation) نشان دهنده نحوه تغییرات حجم نسبت به ارتفاع می باشد که در طراحی و ساخت سدها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

50
45,000 تومان

برآورد سیلاب با دوره های بازگشتهای مختلف با استفاده از EasyFit (تحلیل فراوانی سیلاب)

برای اینکه بتوان یک طرح مهندسی رودخانه را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند، برآورد صحیحدبی با دوره بازگشت­های مختلف می­باشد. با توجه به اهمیت برآورد صحیح دبی با دوره بازگشتهای مختلف در طراحی های مهندسی، گروه علمی آموزشی آکادمی هیدرولرنینگ اقدام به تهیه دوره “آموزش کاربردی برآورد دبی با دوره بازگشتهای مختلف (تحلیل فراوانی سیلاب) با نرم افزار EasyFit” نموده است. 

94
70,000 تومان