HydroLearning

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش چهارم

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش چهارم

برنامه AutoCAD از يک سری ابزارهای کمک ترسيمی برای اجرای بهتر و آسانتر امور ترسيم استفاده می­نمايد. اين ابزار همچنان در نوار وضعيت توسط کليدهای ميانبر فعال می­شود. اين ابزارها توسط کليدهای ميانبر نيز قابل اجرا می­باشند. با هر بار کليک روی این ابزارها فعال يا غيرفعال می­شوند. در جدول زير کليدهای ميانبر جهت دسترسی به […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش سوم

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش سوم

لايه­ها يکي از امکانات و ويژگي­هائي هستند که مي­توان از آنها در امر مديريت امور استفاده نمود. لايه­ها را مي­توان ترسيمات جداگانه­ موضوعات يکسان بر روي کاغذ ناميد، که با جمع نمودن تمامي لايه­ها يک نقشه به دست مي­آيد. اين امکان در درون برنامه فراهم مي­باشد که به ايجاد لايه­هاي موردنظر خود اقدام کنيم و […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD- بخش دوم

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD- بخش دوم

هر برنامه داراي امکانات و ابزارهاي بسياري مي­باشد که اين ابزارها و امکانات، کاربران برنامه را در امر اجراي آن برنامه ياري مي­نمايد. نرم­افزار AutoCAD نيز از اين قاعده مستثني نبوده و داراي گزينه­ها و دستورات بسياري مي­باشد که عمده اين ابزارها در خدمت ترسيمات نرم­افزار AutoCAD مي­باشند. ابزار و دستوراتي که اين امکان را […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش اول

آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD – بخش اول

اتوکد معروف­ترين و پرکاربردترين نرم­افزار دنيا در زمينه نقشه­کشی، معماری و طراحی صنعتی است. مخصوصا در کشور ما اين نرم افزار طرفداران بسياری دارد و تقريباً تمام دانشجويان رشته­های معماری و صنعتی با آن سروکار دارند. از اتوکد برای نقشه­کشی ساختمانی و صنعتی، طراحی قطعات، مدلسازی، معماری داخلی و خارجی و … استفاده می­گردد. امکانات […]

ادامه مطلب