HydroLearning

آموزش کاربردی مدلسازی فرآیند انتقال رسوب در HEC-RAS

آموزش کاربردی مدلسازی فرآیند انتقال رسوب در HEC-RAS

مدلسازی فرآیند انتقال رسوب امری کاملاً پیچیده و مشکل می­باشد زیرا اطلاعاتی که جهت پیش­بینی تغییرات بستر به کار می­رود اساساً دارای عدم قطعیت بوده و تئوری­های به کار رفته نیز تجربی بوده و حساسیت شدیدی نسبت به دامنه وسیعی از متغیرهای فیزیکی از خود نشان می­دهند. در حال حاضر برای مدلسازی فرآیندهای انتقال رسوب […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نحوه دستیابی به بانک اطلاعاتی HydroSheds

آموزش کاربردی نحوه دستیابی به بانک اطلاعاتی HydroSheds

بانک اطلاعاتی HydroSheds با استفاده از DEMهای با توان تفکیک مختلف (۹۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری) لایه­های ارزشمندی مانند: شبکه آبراهه­ها، مرز حوضه­های آبریز، شبکه جهت جریان و شبکه انباشت جریان را جهت استفاده در مقیاس­های منطقه­ای و جهانی تهیه نموده است. DEMهای مورد استفاده در این بانک اطلاعاتی عمدتاً از نوع DEMهای SRTM می­باشند. […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نحوه دانلود DEMهای ۹۰ متری SRTM

آموزش کاربردی نحوه دانلود DEMهای ۹۰ متری SRTM

SRTM اختصار عبارت Shuttle Radar Topography Mission به معناي “ماموريت شاتل رادار براي تهيه نقشه­هاي توپوگرافي مي­باشد”. پروژه Shuttle Radar Topography Mission توسط NASA جهت تهیه مدل رقومی ارتفاعی ۸۰ درصد از جهان انجام شده است. این داده­ها به صورت رایگان و با توان تفکیک تقریبی ۹۰ متر انتشار یافته است که اخیرا با توان­های تفکیک کمتری […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی نحوه دانلود DEMهای ۳۰ متری ASTER

آموزش کاربردی نحوه دانلود DEMهای ۳۰ متری ASTER

مدل ارتفاعی رقومی (DEM) مجموعه­ای از داده­های رقومی می­باشد که در تهیه مدل توپوگرافیک سطح زمین به کار می­رود. DEMها از تعدادی سلول که به صورت ماتریس­های دوبعدی مرتب شده­اند، تشکیل گردیده­اند به نحوی که هر سلول دارای یک مقدار ارتفاعی معین (Z) می­باشد. به علت سهولت کار با DEM اکنون از آن در بسیاری […]

ادامه مطلب

دوره آموزش کاربردی مدلسازی پل در مدل HEC-RAS

دوره آموزش کاربردی مدلسازی پل در مدل HEC-RAS

با احداث پل بر روی کانال يا رودخانه، مسائل هيدروليکی با اهميتی به چالش کشيده می­شود. اين مسائل شامل هيدروليک جريان در محل احداث پل، پيامدهای بالادست پل در خصوص افزايش امکان باالقوه سيل و احتمال خرابی پل بعلت آبشستگی اطراف پايه­ های آن می­باشد. با توجه به اهمیت پلها بر روی مشخصات هیدرولیکی جریان، […]

ادامه مطلب