آموزش کاربردی مدلسازی جریان ماندگار در مدل دوبعدی CCHE2D

این مدل توسط مرکز ملی محاسبات هیدرولیکی و مهندسی (NCCHE) دانشگاه می سی سی پی آمریکا برای مدلسازی فرآیندهای رودخانه و به صورت دوبعدی توسعه داده شده است. این مدل، معادلات ناویر- استوکس را به صورت دوبعدی و در پلان (متوسط گیری در عمق) حل نموده و به عبارت دیگر تغییرات طولی و عرضی پارامترهای جریان را شبیه­سازی می­نماید. در این بخش به معرفی نحوه عملکرد مدل شبکه­بندی (CCHEMESH Generation)، داده­های قابل پشتیبانی توسط مدل، نحوه ورود داده­ها به محیط مدل دوبعدی CCHE2D، تعریف شرایط مرزی و شرایط ورودی، تنظیم پارامترهای جریان و رسوب، اجرای مدل و نحوه نمایش و خروجی گرفتن از نتایج مدل پرداخته شده است.

 

49,900 تومان افزودن به سبد خرید

CCHE2D

با توجه به اهمیت و جایگاه مدلهای دوبعدی در مهندسی رودخانه، گروه علمی آموزشی آکادمی هیدرولرنینگ اقدام به تهیه دوره آموزش کاربردی مدل دوبعدی CCHE2D نمود. در این دوره آموزشی نحوه مدلسازی جریان ماندگار در مدل CCHE2D و نیز نرم افزار شبکه بندی CCHE-MESH شرح داده شده است. در دوره های بعدی آکادمی، به تشریح نحوه مدلسازی انتقال رسوب و نیز جریان غیرماندگار پرداخته خواهد شد.

 

آموزش ساختار مدل دوبعدی CCHE2D و مدل MESH

 

Animation2

 

منبع : گروه علمی - آموزشی آکادمی هيدرولرنينگ