آموزش نرم افزار HEC-RAS (فايل ويدئويی-مدلسازی جريان ماندگار)

در اين ويدئوی آموزشی به نحوه تعريف مقاطع عرضی، ضريب مانينگ، درونيابی بين مقاطع به صورت خودکار، وارد نمودن داده های جريان، تعريف شرط مرزی و تشريح کاربرد هر کدام از شرايط مرزی موجود، ساخت پلان و اجرای مدل و در نهايت مشاهده نتايج خروجی (گرافيکی و جدولی) مدل پرداخته شده است. جهت سهولت دانلود توسط کاربران محترم، اين آموزش به دو بخش تقسيم شده است که لينک های دانلود آن به صورت زير می باشد.

out3از آنجائی که يکی از اهداف ما ارائه ويدئوهای با کيفيت می باشد. لينک اصلی مربوط به دانلود اين آموزش در لينک های زير ارائه شده است. همچنين برای راحتی کاربران محترم، در سايت آپارات نسخه کم حجم فايلهای ويدئويی مذکور نيز بارگذاری شده است. هرچند ذکر اين نکته نيز ضروريست که اين فايلهای کم حجم دارای کيفيت بالائی نمی باشند. در صورتيکه از سرعت اينترنت خوبی برخوردار هستيد توصيه می شود ويدئوهای با کيفيت را دانلود کنيد.

 

ويدئوی آموزشی مدلسازی جريان ماندگار- بخش اول (با کيفيت)

ويدئوی آموزشی مدلسازی جريان ماندگار- بخش دوم (با کيفيت)

 

    مدلسازی جريان ماندگار- بخش اول 

    مدلسازی جريان ماندگار- بخش دوم

 

 

 

Animation2

هدف اصلی ما آموزش علمی و اصولی اين نرم افزار و ديگر نرم افزارهای موجود در اين زمينه می باشد.

 

حجم : بخش اول 28 مگابايت- بخش دوم 16.3 مگابايت
منبع : آکادمی علمی - آموزشی هيدرولرنينگ