آموزش مدلسازی سرریزهای زیگزاگی با Flow-3D – بخش دوم

برای عبور آبهای اضافی از بالادست به پائین دست سدها از سازه ای به نام سرریز استفاده می شود. سرریز یکی از کلیدی ترین بخش های یک سد به شمار می رود که شکست بسیاری از سدها به عدم کفایت سرریزشان نسبت داده می شود. بر طبق گزارشات منتشر شده توسط کمیته بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD,2005) حدود ۳۰ درصد شکست سدها از عدم کفایت سرریزهای آنها نشات گرفته است. بر این اساس با توجه به حساس بودن کارکرد، سرریز باید سازه ای قوی، مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود که در هر لحظه بتواند برای بهره برداری آمادگی لازم را داشته باشد. بر حسب اینکه سرریز مجهز به دریچه و یا فاقد آن باشد، به ترتیب با نام سرریزهای کنترل دار و یا سرریزهای بدون کنترل شناخته می شوند. نوع سرریزها نیز معمولاً با عناوینی تحت سرریز ریزشی، اوجی، شوتی، نیلوفری، سیفونی و . . . مشخص می گردد که سرریز زیگزاگی نمونه ای از سرریزهای ریزشی می باشد. این نوع سرریز در فارسی با نام سرریز زیگزاگی، کنگره ای و یا منقاری نیز شناخته می شود. این سرریزها بعنوان گزینه ای مناسب برای اصلاح سرریزهایی که برای عبور دبی حداکثر محتمل با مشکل روبرو هستند، مطرح می شوند. سرریزهای زیگزاگی به دلیل زیاد بودن دبی عبوری از روی آنها تحت بارهای هیدرولیکی کم و نیاز به جا و مکان کمتر در پلان، نسبت به انواع دیگر سرریزها، سازه های اقتصادی محسوب می شوند.

imagesV1ZSZ9ZG

با توجه به اهمیت این سازه ها و لزوم مطالعه مناسب آنها، گروه علمی آموزشی هیدرولرنینگ اقدام به تهیه دوره آموزش مدلسازی سرریز زیگزاگی با استفاده از مدل عددی FLOW-3D نموده است. در این دوره آموزشی جزئیات کامل مدلسازی اعم از: نحوه ساخت فایل هندسی در محیط اتوکد، وارد نمودن داده های هندسی به محیط مدل FLOW-3D، ساخت شبکه محاسباتی، تنظیم شرایط مرزی بالادست و پائین دست سازه، انتخاب روش حل و تعیین گامهای زمانی، اجرای مدل به صورت سه بعدی، نمایش گرافیکی و جدولی نتایج، ارائه شده است. همچنین برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدل در شبیه سازی میزان جریان عبوری از روی سرریز از داده های آزمایشگاهی (آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه یوتا آمریکا) انجام شده توسط Brian Mark Crookston (2010) استفاده بعمل آمده است.

3d

140910-A-AN535-044

این دوره آموزشی در قالب ۱۱ ویدئو با مدت زمانی در حدود ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه تهیه شده است. به کمک این دوره آموزشی کاربران قادر خواهند بود با تسلطی کافی اقدام به مدلسازی حالتهای مختلف سازه های هیدرولیکی نمایند. همچنین برای راحتی کاربران، داده های اتوکدی مربوط به سازه زیگزاگی، معادلات پایه مورد استفاده در مدل FLOW-3D (فایل Wordداده های مدل آزمایشگاهی (فایل Word) و فایل پاورپوینت در مورد معرفی سرریزهای زیگزاگی نیز همراه این دوره آموزشی ارائه شده است.

30,000 تومان افزودن به سبد خرید

Animation2

 

 

سایت سازنده : مهندس عادل براتی- کارشناس ارشد سازه های آبی
منبع : گروه علمی- آموزشی هیدرولرنینگ